Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję

Nagroda młodych

Zgłoszenia do Nagrody Młodych PTA za rok 2022 do 15 czerwca 2023 r.

Naukowa Nagroda Młodych PTA
im. Profesora Michała Bokińca

Polskie środowisko andrologiczne jest dość wąskie i zróżnicowane pod względem zawodowym, obejmuje zarówno naukowców, jak i praktyków (diagnostów i klinicystów). W interesie całego środowiska leży wzmocnienie pozycji naukowej naszej dyscypliny i ściągnięcie do niej młodych, utalentowanych naukowców.

Polskie Towarzystwo Andrologiczne ma w swoim zakresie działania integrację, motywowanie do kwalifikowanej pracy naukowej i promocję andrologii jako dyscypliny naukowej wśród badaczy rozpoczynających karierę naukową.

Realizując wszystkie te postulaty Zarząd Główny ustanowił doroczną nagrodę naukową Towarzystwa przeznaczoną dla naukowców nie przekraczających 35 roku życia.

Rozwój andrologii w Polsce nie zaczyna się dzisiaj, stąd, wzorem innych podobnych inicjatyw, proponujemy nazwanie Nagrody imieniem jednego z nestorów, szczególnie zasłużonych dla polskiej andrologii. Wierzymy, że wytyczamy w ten sposób perspektywę rozwoju i kariery naukowej dla przyszłych laureatów.

Patron Nagrody był jednym z twórców i promotorów andrologii klinicznej w naszym kraju, organizatorem i pierwszym kierownikiem Kliniki Rozrodczości i Andrologii Akademii Medycznej w Lublinie  oraz Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Andrologicznego.

Regulamin Naukowej Nagrody Młodych PTA im. Profesora Michała Bokińca

 1. Nagroda przyznawana jest corocznie w wysokości 3500 zł (netto). Środki finansowe pochodzą z budżetu PTA, a za ich zgromadzenie odpowiada urzędujący Zarząd Główny.
 2. Nagroda przyznawana jest za pracę naukową z dziedziny andrologii opublikowaną w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (decyduje data periodyku).
 3. Praca musi być opublikowana w języku angielskim, w czasopiśmie indeksowanym w PubMed.
 4. Laureat musi być członkiem PTA, pierwszym autorem pracy, a kierownik zatrudniającej Go placówki musi potwierdzić Jego dominujący udział w badaniach.
 5. Laureat nie może przekroczyć wieku 35 lat w roku, za który przyznawana jest Nagroda.
 6. Kandydatury do Nagrody mogą być zgłaszane do końca czerwca następnego roku do Przewodniczącego Zarządu Głównego PTA drogą mailową.
 7. Przewodniczący PTA powoła komisję do oceny zgłoszonych prac złożoną z 5 samodzielnych pracowników nauki, z których 3 będzie członkami PTA. Pozostałe dwa miejsca zostaną zaproponowane andrologom zagranicznym o uznanym autorytecie. Ocena prac zostanie dokonana w oparciu o skalę punktową wzorowaną na kwestionariuszach recenzji periodyków listy filadelfijskiej. O przyznaniu Nagrody decydować będzie suma uzyskanych punktów. Żaden z członków komisji nie może być członkiem zespołu badawczego, w którym powstała oceniana praca, ani kooperantem tego zespołu.
 8. Nagrodę można uzyskać więcej niż jeden raz.
 9. Nagroda wraz z przynależnym dyplomem będzie wręczana w trakcie kolejnych Konferencji PTA-Dni Andrologicznych.
 10. Informacja o Laureacie Nagrody w danym roku zostanie zamieszczona na stronie internetowej PTA.
 11. Laureat otrzymując Nagrodę zobowiązuje się do napisania pracy poglądowej obejmującej tematykę nagrodzonej pracy i opublikowanie jej w czasopiśmie PTA "Postępy Andrologii Online".

Dotychczas Laureatami Naukowej Nagrody Młodych PTA byli:

 • 2006 - dr n. med. Paweł Jóźków za pracę "Hormonal markers of aging in men with laryngeal carcinoma", Head & Neck 2005; 27: 243-247
 • 2007 - dr hab. n. med. Ewa Jankowska za pracę "Anabolic deficiency in men with chronic heart failure: prevalence and detrimental impact on survival", Circulation 2006; 114(17): 1829-1837
 • 2008 - dr n. biol. Ilona Kopera za pracę "Morphofunctional alterations in testicular cells of deslorelin-treated boars: an immunohistochemical study", Journal of Experimental Zoology 2007; 309A: 117-126
 • 2009 - dr n. med. Anna Gumińska za pracę „Features of impaired seminiferous tubule differentiation are associated with germ cell neoplasia in adult men surgically treated in childhood because of cryptorchidism", Folia Histochemica et Cytobiologica 2008; 45, supl. 1: 163-168
 • 2010 - dr hab. n. med. Ewa Jankowska za pracę "Circulating estradiol and mortality in men with systolic chronic heart failure", JAMA 2009; 301(18): 1892-1901
 • 2012 - dr n. biol. Anna Hejmej za pracę "Are expression and localization of tight and adherens junction proteins in testes of adult boar affected by fetal and neonatal exposure to flutamide?" Int J Androl 2012; 35(3): 340-352 (Epub 2011)
 • 2013 - dr n. biol. Marta Zarzycka za pracę "Administration of flutamide alters sperm ultrastructure, sperm plasma membrane integrity and its stability, and sperm mitochondrial oxidative capability in the boar: in vivo and in vitro approach" Reproduction in Domestic Animals 2012; 47: 635-643
 • 2014 - dr n. biol. Anna Hejmej za pracę "Androgen signaling disruption during fetal and postnatal development affects androgen receptor and connexin 43 expression and distribution in adult boar prostate. Biomedical Research International 2013, Article ID 407678
 • 2015 - mgr biol. Ewelina Górowska za pracę "Postnatal exposure to flutamide affects CDH1 and CTNNB1 gene expression in adult pig epididymis and prostate and alters metabolism of testosterone", Andrology 2014; 2(2): 186-197
 • 2016 - dr n. med. Marta Olszewska za pracę "Genetic dosage and position effect of small supernumerary marker chromosome (sSMC) in human sperm nuclei in infertile male patient", Scientific Reports 2015; 5:17408
 • 2017 - dr n. biol. Katarzyna Chojnacka za pracę pt. "Interleukin 1alpha-induced disruption of the Sertoli cell cytoskeleton affects gap junctional communication", Cellular Signalling 2016;  28 (5): 469-480
 • 2018 - dr n. med. Aleksandra Rył za pracę "Molecular analysis of the SRD5A1 and SRD5A2 genes in patients with benign prostatic hyperplasia with regard to metabolic parameters and selected hormone levels”. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017, 14, 13
 • 2019 - dr n. med. Kamil Gill za pracę "The effect of human sperm chromatin maturity on ICSI outcomes", Human Cell , 2018, 31: 220-231