Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję

Kronika i bieżące inicjatywy Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Polskie Towarzystwo Andrologiczne (PTA) powstało 16 czerwca 1993 r. PTA liczy obecnie 232 Członków Zwyczajnych.

Godność Członka Honorowego PTA nadano:

 • prof. Emilowi Steinbergerowi (Huston, Texas, USA) w 1997 r.
 • prof. Annie Steinberger (Huston, Texas, USA) w 1997 r.
 • prof. Michałowi Bokińcowi (Lublin) w 2002 r.
 • prof. Marianowi Semczukowi (Lublin) w 2007 r.
 • prof. Leszkowi Bablokowi (Warszawa) w 2011 r.
 • prof. Dimitriosowi Adamopoulosowi (Ateny, Grecja) w 2011 r.
 • prof. Ewie Rajpert-DeMeyts (Kopenhaga, Dania) w 2015 r.
 • prof. Krzysztofowi Kuli (Łódź) w 2015 r.
 • prof. Barbarze Bilińskiej (Kraków) w 2019 r.
 • prof. Aleksandrowi Giwercmanowi (Malmo, Szwecja) w 2019 r.
 • prof. Grzegorzowi Jakielowi w 2023 r.
 • prof. Jolancie Słowikowskiej-Hilczer w 2023 r.

Z okazji 20-lecia Towarzystwa w 2014 r. wręczono Medale Zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Andrologicznego: prof. Krzysztofowi Kuli i prof. Grzegorzowi Jakielowi - byłym Przewodniczącym PTA.

Zmarli członkowie PTA:

 • dr med. Maria Bik-Matuszczyk, członek Komisji Rewizyjnej PTA - 1998 r.
 • prof. dr hab. med. Jan Tomala , członek Zarządu Głównego PTA - 2000 r.
 • prof. dr hab. med. Michał Bokiniec, Członek Honorowy PTA - 2003 r.
 • dr med. Jacek Huk - 2007 r.
 • prof. Emil Steinberger, Członek Honorowy PTA - 2008 r.
 • prof. dr hab. med. Maciej Czaplicki, członek Zarządu Głównego PTA - 2008 r.
 • dr med. Beata Ciesielska - 2011 r.
 • prof. dr hab. med. Bronisław Stawarz - 2017 r.
 • dr med. Sławomir Zieniuk - 2020 r.

Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Głównego PTA, wybranym dwukrotnie w 1994 i 1998 r., był prof. Krzysztof Kula. W latach 2002-2006 i 2007-2011 Przewodniczącym był prof. Grzegorz Jakiel. W latach 2011-2014 Przewodniczącą była prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer, która ponownie została wybrana na lata 2015-2019.  Obecnie Przewodniczącym jest drSzymon Bakalczuk, wybrany na lata 2020-2024.

PTA organizuje coroczne sympozja naukowo-szkoleniowe tzw. Dni Andrologiczne, od 2015 r. nazywane Konferencjami PTA. Jedną z ważniejszych inicjatyw PTA było zorganizowanie w Krakowie w1997 r. Sympozjum Satelitarnego dla VI Międzynarodowego Kongresu Andrologii. Sympozjum poświęcone było hormonalnej kontroli spermatogenezy. Członkowie Towarzystwa mieli okazję wysłuchać wykladów 15 światowych autorytetów z dziedziny andrologii, a także przedstawić własne prace naukowe. Obecny był cały Zarząd Międzynarodowego Towarzystwa Andrologicznego (ISA) wraz z Przewodniczącym dr Goeffreyem Waitesem.

Od 2005 r. PTA przyznaje corocznie Nagrodę Młodych im. Prof. Michała Bokińca. Nagroda przyznawana jest za pracę naukową z dziedziny andrologii opublikowaną w roku poprzedzającym jej przyznanie. Po raz pierwszy Nagrodę otrzymał w 2006 r. dr n. med. Paweł Jóźków z Katedry i Zakładu Medycyny Sportowej AWF we Wrocławiu, za pracę „Hormonal markers of aging in men with laryngeal carcinoma” (Head & Neck 2005; 27: 243-7).

Członkowie Towarzystwa czynnie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych, gdzie są nagradzani:

 • 5th International Congress of Andrology, Kyoto, Japonia, 1993 r., nagroda dla pracy:
  1. Kula K, Słowikowska-Hilczer J (Łódź): Stimulation of testicular growth and the first spermatogenesis in rats by combined administration of testosterone and estradiol.
 • 6th International Congress of Andrology, Salzburg, 1997 r., nagroda dla pracy:
  1. Walczak R, Rahman NA, Oszukowska E, Kula K (Łódź): Administration of estradiol fascilitates a stimulatory effects of FSH on first spermatogenesis and testicular growth.
 • 10th Annual Meeting of the German  Society of Andrology, Munster, Niemcy, 1998 r., nagroda za pracę:
  1. Słowikowska-Hilczer J, Walczak R, Kula K (Łódź): Gonocytes in functionally disturbed prepubertal human testes.
 • 1st European Congress of Andrology, L'Aquilla, Włochy, 2000 r., nagrody dla prac:
  1. Słowikowska-Hilczer J, Marchlewska K, Oszukowska E, Walczak-Jędrzejowska R, Kula K (Łódź): Spermatogenesis is a target for thyroid hormone.
  2. Wieczorek P, Bokiniec M, Jakiel G, Bakalczuk S, Korobowicz E, Bieganowska-Klamut Z (Lublin): Transrectal ultrasound of prostate and seminal vesicles in obstructive decrease of infertility.
  3. Laszczka A, Sławiński J, Godlewski M, Kwiecińska T, Wierzuchowska D, Szczęśniak-Fabiańczyk B (Kraków, Poznań): Ultraweak luminescence as a new tool for spermatozoa investigation (an example of domestic animals spermatozoa).
  4. Bablok L, Frącki S, Czaplicki M, Wielgoś M (Warszawa): The naloxone test in varicocele patients.
 • 7th International Congress of Andrology, Montreal, Kanada, 2001 r., nagroda dla pracy:
  1. Wieczorek P, Korobowicz E, Jakiel G, Bakalczuk S, Przytuła-Piłat M, Bokiniec M, Semczuk M (Lublin): 4-D endorectal ultrasound in diagnosis of obturative decrease of fertility.
 • 8th International Congress of Andrology, Seul, Korea, 2005 r., nagroda dla pracy:
  1. Bakalczuk G, Mroczkowski A, Bakalczuk S, Jakiel G (Lublin): Evaluation of induction of acrosome reaction in human spermatozoa after preparation, estimated using monoclonal antibodies anty-CD46.
 • 15th European Testis Workshop, Finlandia, 2008, nagroda dla pracy:
  1. Zawadzka E, Walczak-Jędrzejowska R, Oszukowska E, Guminska A, Marchlewska K, Kula K, Słowikowska-Hilczer J (Łódź): Xenoestrogen zearalenone has a negative impact on seminiferous tubule growth in prepubertal rats
 • 20th Annual Meeting of the German  Society of Andrology, Halle, Niemcy, 2008 r., nagroda dla pracy:
  1. Zawadzka E, Walczak- Jedrzejowska R, Oszukowska E,  Guminska A, Marchlewska K, Kula K, Slowikowska-Hilczer J (Łódź): Negative impact of diethylstilbestrol and zearalenone on testis growth and development in prepubertal rats.
 • 5th European Congress of Andrology, Rzym, 2008 r., nagroda dla pracy:
  1. Gumińska A, Oszukowska E, Walczak-Jedrzejowska R, Marchlewska K, Kula K, Slowikowska-Hilczer J (Łódź): Testicular dysgenesis syndrome: Less advanced disturbances of testicular organogenesis are connected with higher incidence of germ cell neoplasia.
 • 8th European Congress of Andrology, Barcelona, 2014 r., nagroda za pracę:
  1. Walczak-Jedrzejowska R, Marchlewska K, Oszukowska E, Filipiak E, Słowikowska-Hilczer J, Kula K. Hormonal modulation of androgen receptor density in developing testes vs. initiation of spermatogenesis.

Od 1995 r. PTA jest afiliowane przy Międzynarodowym Towarzystwie Andrologicznym (Internatinal Society of Andrology - ISA), działającym od 1976 r. (www.andrology.org).

Członkowie PTA aktywnie uczestniczą w europejskich inicjatywach andrologicznych organizowanych przez European Academy of Andrology (EAA) (www.andrologyacademy.net). Prof. Krzysztof Kula był współzałożycielem EAA i członkiem pierwszego Zarządu w latach 1992-2002. Był także członkiem Komisji Publikacyjnej EAA w latach 2007-2010. W 2006 r. prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer została wybrana członkiem Zarządu EAA na lata 2007-2010, a także członkiem Komisji Akredytacji Centrów Kształcenia Klinicznego EAA i Komisji Edukacji, której członkiem jest nadal. Członkami Rzeczywistymi (Full Members) EAA są:

 • prof. Krzysztof Kula od 1992 r.
 • prof. Jolanta Słowikowska-Hilczer od 1994 r.
 • prof. Barbara Bilińska od 2008 r.
 • prof. Piotr Jędrzejczak od 2008 r.
 • prof. Grzegorz Jakiel od 2010 r.

Członkowie PTA uczestniczą w krajowych i międzynarodowych kursach podyplomowych z dziedziny andrologii. W Centrum Szkolenia Klinicznego Europejskiej Akademii Andrologii w Łodzi prowadzone były kursy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych z zakresu diagnostyki andrologicznej (www.andrologia-eaa.umed.lodz.pl). W latach 2010-2012 r. pod patronatem PTA w Krakowie prowadzone były kursy z seminologii.

Od 2016 r. PTA we współpracy z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) prowadzi praktyczne kursy z badania nasienia metodą manualną wg procedury zalecanej przez WHO (2010 r.). Dotychczas przeszkolono 300 diagnostów. W ramach tej współpracy opracowano podręcznik przedstawiający te procedury w języku polskim.

W 2016 r. PTA podjęło inicjatywę organizacji kursów i prowadzenia egzaminów dla lekarzy, którzy chcą uzyskać Certyfikat z andrologii klinicznej. Dotychcza Certyfikat uzyskało 75 lekarzy.

Od 2014 r. PTA wydaje czasopismo naukowe "Postępy Andrologii Online" dostępne na stronie internetowej www.postepyandrologii.pl.  Redaktorem Naczelnym jest prof. Małgorzata Piasecka.